Tháng 12/2016
Tháng 12/2016
Tháng 12/2016 Tháng 12/2016
Tháng 12/2016 Tháng 12/2016

Tháng 12/2016

Từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017, nhà thầu móng cọc Delta tiến hành ép cọc sau khi hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật: báo cáo khảo sát địa chất công trình, bản vẽ thiết kế móng, bản vẽ bố trí mạng lưới cọc thuộc khu vực thi công, bản đồ các công trình ngầm, qui trình thi công, văn bản về các thông số kỹ thuật của việc ép cọc: lực ép tối thiểu, lực ép tối đa, độ nghiên cho phép khi nối cọc, chiều dài thiết kế của cọc, hồ sơ thiết bị sử dụng ép cọc.

Tháng 5/2017

Thi công hầm móng

  • Phối cảnh
  • Hotline:
  • Copyright © 2016.
Hotline:
Copyright © 2016. Ventosa

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN


Quý khách muốn
[recaptcha]
Your browser doesn't support canvas. Please download IE9+ on IE Test Drive
+