Tiến độ dự án Ventosa
Tiến độ dự án Ventosa
Tiến độ dự án Ventosa Tiến độ dự án Ventosa
Tiến độ dự án Ventosa Tiến độ dự án Ventosa

Tiến độ dự án Ventosa

Tháng 10/2016, dự án Ventosa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau 5 ngày, gần 4000 m2 đất đã được bàn giao cho nhà thầu Delta để tiến hành thi công.

Ngày 20/10/2016.

Nhà thầu móng cọc Delta tiến hành ép cọc sau khi hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật: báo cáo khảo sát địa chất công trình, bản vẽ thiết kế móng, bản vẽ bố trí mạng lưới cọc thuộc khu vực thi công, bản đồ các công trình ngầm, qui trình thi công, văn bản về các thông số kỹ thuật của việc ép cọc: lực ép tối thiểu, lực ép tối đa, độ nghiên cho phép khi nối cọc, chiều dài thiết kế của cọc, hồ sơ thiết bị sử dụng ép cọc.

Dự kiến dự án Ventosa sẽ hoàn tất công tác thi công trong 24 tháng kể từ thời điểm tháng 10/2016.

Tháng 5/2017

Tháng 10/2016, dự án Ventosa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau 5 ngày, gần 4000 m2 đất đã được bàn giao cho nhà thầu Delta để tiến hành thi công.

Ngày 20/10/2016.

Nhà thầu móng cọc Delta tiến hành ép cọc sau khi hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật: báo cáo khảo sát địa chất công trình, bản vẽ thiết kế móng, bản vẽ bố trí mạng lưới cọc thuộc khu vực thi công, bản đồ các công trình ngầm, qui trình thi công, văn bản về các thông số kỹ thuật của việc ép cọc: lực ép tối thiểu, lực ép tối đa, độ nghiên cho phép khi nối cọc, chiều dài thiết kế của cọc, hồ sơ thiết bị sử dụng ép cọc.

Dự kiến dự án Ventosa sẽ hoàn tất công tác thi công trong 24 tháng kể từ thời điểm tháng 10/2016.

  • Phối cảnh
  • Hotline:
  • Copyright © 2016.
Hotline:
Copyright © 2016. Ventosa

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN


Quý khách muốn
[recaptcha]
Your browser doesn't support canvas. Please download IE9+ on IE Test Drive
+